'Med risk att försvinna', 2015, ett konstverk av Hanna Hedman
Med risk att försvinna, 2015

Detaljer

Teknik/medium: Steel