'Magpie 1-3', 2019, ett konstverk av Joakim Norrman
Magpie 1-3, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic, Textile

52 x 31 cm

Unikt

15 000 SEK

Magpie är engelska för skata. Här en serie om 3. Priset är styckevis. Price for each item.