'Madre', 2016, ett konstverk av FIFA 2000
Madre, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

35 x 42 cm