'Leopard, Impala', 2016, ett konstverk av Revital Cohen & Tuur Van Balen
Leopard, Impala, 2016

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Neon

160 x 85 cm

Material: Rare earth neon, mammoth ivory, natural rubber
Dimensions: 160 x 85 x 73 cm