'Långsel', 2016, ett konstverk av Max Book
Långsel, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

60 x 180 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.