'Lampedusa', 1977, ett konstverk av Cecilia Edefalk
Lampedusa, 1977

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

22 x 31 cm