'The woman looking at me', 2014, ett konstverk av Eva Olanders
The woman looking at me, 2014

Teknik:

Storlek:

Edition:

Textile

100 x 70 cm

Unikt

Embroidery in silk and flax.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.