'Kväll i Gustaf Adolfsparken', 2020, ett konstverk av Cecilia Hedlund
Kväll i Gustaf Adolfsparken, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Olja

58 x 40 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.