'Komposition', 2019, ett konstverk av Joakim Norrman
Komposition, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

74 x 51 cm

Blandteknik, h.74, b.51