'Kluven', 2015, ett konstverk av Sara Möller

Kluven, 2015

Teknik:

Stone

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.