'Kavallerister', 1918, ett konstverk av Gösta Adrian-Nilsson
Kavallerister, 1918

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

61 x 40 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.