'Inuti knuten näve', 2002, ett konstverk av Barbro Hedström
Inuti knuten näve, 2002

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

3D

12 x 4 x 4 cm

Unikt

10 000 SEK

Ett projekt där vänner fick i uppgift att knyta handen om ett stycke vax, samtidigt som de skulle tänka på ett avgörande känslomässigt ögonblick i livet . Pris per styck inkl bas i trä eller diabas,

Transport och andra avgifter kan tillkomma.