'Interiör', 2010, ett konstverk av Yvonne Larsson
Interiör, 2010

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt