'I know that you are waiting for me', 2020, ett konstverk av Kajsa Breitholtz
I know that you are waiting for me, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

23 x 55 cm

5

11 000 SEK

Visas på Cornelia Sojdelius Gallery 5 september - 2 oktober 2020

Detta fotografi har en upplaga på fem uppdelat på:
2 st 18 x 43 cm, 3 st 23 x 55 cm