'Homescape 3 & 4', 2014, ett konstverk av Jesús Verona
Homescape 3 & 4, 2014

Detaljer

Teknik/medium: Pencil