'Holder of', 2018, ett konstverk av Melanie Wiksell
Holder of, 2018

Storlek:

Edition:

122 x 52 x 13 cm

Unikt