'Her room', 2016, ett konstverk av Per Mølgaard
Her room, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

82 x 65 cm

Unikt

25 000 SEK