Havets Port, 2008

Teknik:

Storlek:

Edition:

Stone

520 x 160 x 130 cm

Unikt

Granitskulptur Havets port är 5,2m hög och är väl synlig på avstånd både på kajen och från älven. Jag har huggit in stiliserade vattenvågor och några måsar som svävar högt upp i luften som symbol för närheten till havet. Ställer man sig i portens öppning så ser man framför sig en vy där älven mynnar ut till Västerhavet.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.