'Haj', 2019, ett konstverk av David Norman
Haj, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

68 x 78 x 3 cm

Unikt

Oil on wood
Utställd på Galleri Majnabbe i Göteborg 2019

Transport och andra avgifter kan tillkomma.