'Händer', 2017, ett konstverk av Fredrik Wretman
Händer, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Bronze

Price is quoted per hand.