'Hälsa I', 2019, ett konstverk av Daniel Johansson
Hälsa I, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

115 x 75 x 2 cm

Unikt

22 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.