'Gullighetsfontän', 2019, ett konstverk av Cissi Efraimsson
Gullighetsfontän, 2019

Storlek:

Edition:

65 x 54 cm

Unikt

Flashe på duk

Transport och andra avgifter kan tillkomma.