'Gran Tour', 2014, ett konstverk av Johansson, Peter, Westling, Barbro
Gran Tour, 2014

Teknik:

Edition:

Neon, Steel

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.