'Gaza International Airport, Rafah', 2017, ett konstverk av Kent Klich
Gaza International Airport, Rafah, 2017

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.