'Gasverkets elavdelning (fragment)', 2019, ett konstverk av Mattias Bäcklin
Gasverkets elavdelning (fragment), 2019

Detaljer

Teknik/medium: Woodwork

250 x 170 x 35 cm

Del av utställningen Exotopia på Kungsbacka Konsthall.