'Grevens trädgård', 1922, ett konstverk av Tyra Lundgren
Grevens trädgård, 1922

Detaljer

Teknik/medium: Oil

87 x 55 cm