'Ganesha', 1988, ett konstverk av Cecilia Edefalk
Ganesha, 1988

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

185 x 100 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.