'Forward, Back, Right, Left', 2011, ett konstverk av Jacob Dahlgren
Forward, Back, Right, Left, 2011

Teknik:

Edition:

Aluminium

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.