'Flykt', 2004, ett konstverk av Barbro Hedström
Flykt, 2004

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

3D

25 x 25 x 5 cm

Unikt

20 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.