'Flykt', 2017, ett konstverk av Kristoffer Axén
Flykt, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

100 x 150 cm

Unikt

32 500 SEK

Material: Pigment print, acid free semigloss cotton paper on KAPA
Dimensions: 100 x 150cm
Ed. 01 av 05 + 1 AP

Transport och andra avgifter kan tillkomma.