'Falken', 2011, ett konstverk av Eka Acosta
Falken, 2011

Teknik:

Edition:

Steel

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.