Elefantbordet, 2001

Storlek:

Edition:

Pris:

51 x 53 x 25 cm

5

25 000 SEK

Elefantborden är gjutna i epoxyplast, originalet är från ett rökbord efter min morfar (fast han aldrig rökte), ett bord som gick att köpa i början på förra seklet. Har visats på bl.a. Nationalmuseums utställning ”Från snabel till svans”, Galleri Hjärnstorm, Galleri Konstepidemin och på ”12 suédoises sur la 14” i Paris 2009 Metro Madeleine; producerat av Svenska institutet, Svenska ambassaden i Paris, Visit Sweden, Kulturrådet, Livres au Trésor, Svenska barnboksinstitutet och Statens konstråd.
https://www.johannaschartau.se/elefantborden/

Transport och andra avgifter kan tillkomma.