'Dripping light, part 1; Dripping light, part 2', 2010, ett konstverk av Frida Fjellman
Dripping light, part 1; Dripping light, part 2, 2010

Teknik:

Edition:

Glasswork

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.