'Distant intrusive', ett konstverk av Staffan Westerlund
Distant intrusive

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

140 x 140 x 3 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.