'Did you see it?!', 2020, ett konstverk av Annamaria Johansson
Did you see it?!, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

44 x 55 x 3.5 cm

Unikt

80 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.