'Detail from installation "The Cabinet"', 2017, ett konstverk av Alexandra Skarp
Detail from installation "The Cabinet", 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

70 x 70 x 40 cm

Unikt

31 250 SEK

Acrylictempera on plaster, chickenwire and plywood.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.