'Det fördolda', 2017, ett konstverk av Lotta Döbling
Det fördolda, 2017

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

153 x 110 cm

Unikt

Oil on canvas

Transport och andra avgifter kan tillkomma.