'Den icke-mänskliga faktorn - The non-human factor', 2021, ett konstverk av Petrus Bergstrand Nordenskiöld

Den icke-mänskliga faktorn - The non-human factor, 2021

Teknik:

Oil pastel, Acrylic, Oil

Storlek:

140 x 140 x 4 cm

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.