'Defence', 2019, ett konstverk av Staffan Westerlund
Defence, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Oil

140 x 140 cm