'Cruel Nature 5', 2015, ett konstverk av Kristoffer Axén
Cruel Nature 5, 2015

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Photography

Material: Pigment print acid free semigloss cotton paper on KAPA
Dimensions:
40 x 50 cm, Ed. of 7 + 1AP, Archival Pigment Print

66 x 82,5 cm, Ed of 7 + 1AP, Archival Pigment Print

100 x 125 cm, Ed of 5 + 1AP, Archival Pigment Print