'Crossing', 2018, ett konstverk av Bertil Vallien
Crossing, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Glasswork

14 x 209 x 18 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.