'CP / 3', 2017, ett konstverk av Luka Juras
CP / 3, 2017

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Oil

100 x 80 x 4 cm

Acylics and oil on canvas