'Concealed', 2016, ett konstverk av Tomas Lundgren
Concealed, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

180 x 120 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.