'Cinema Painting Meglomaniac', 2016, ett konstverk av Ulf Rollof
Cinema Painting Meglomaniac, 2016

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

209 x 157 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.