'Café Petter 1', 2019, ett konstverk av Michael B. Hardt
Café Petter 1, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Watercolour

40 x 30 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.