'Bryta sig fri', 2018, ett konstverk av Cecilia Hedlund
Bryta sig fri, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Stone

100 x 100 x 100 cm

Unikt

150 000 SEK

Konstverket ”Bryta sig fri” handlar om att vara fri i sinnet, att vara fri från fördomar. Det är ett ideal att sträva mot både på ett personligt plan och i samhället i stort. Kan vi möta våra medmänniskor med öppet sinne och utan att döma? Om någon avviker från normen, finns det acceptans att ändå ta emot den individen?

Fotograf: Ismael Ansari

Transport och andra avgifter kan tillkomma.