'Betongorgier vid vattendrag', 2019, ett konstverk av Mattias Bäcklin
Betongorgier vid vattendrag, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Graphite

160 x 210 x 5 cm

Del av utställningen Exotopia på Kungsbacka Konsthall.