'Ytläge', ett konstverk av Tomas Lidén
Ytläge

Storlek:

Edition:

Pris:

54 x 81 x 2 cm

Unikt

10 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.