'B. 03. 04 (to Brague)', 2016, ett konstverk av Thomas Henriksson
B. 03. 04 (to Brague), 2016

Storlek:

Edition:

Pris:

90 x 90 cm

Unikt

70 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.