'After Rodin', 2018, ett konstverk av Niklas Asker
After Rodin, 2018

Detaljer

Teknik/medium: Oil

15 x 21 cm